Bestuursleden

Voorzitter:            Tiny Reink
Secretaris:            Sandra Janssen
Penningmeester:   Els Koevoets
Bibliothecaris:       Frank Gerritsen
Bestuurslid:          Ineke Quirijns

Contactadres:
Sandra Janssen
Piet Heynstraat 48
4671 AM Dinteloord
Telefoon: 0646244837
E-mail: info@zangverenigingtavenu.nl