De vereniging

Gemengde Zangvereniging TAVENU werd opgericht in Dinteloord op 29 juni 1930 en ging van start met 40 leden. De naam is een afkorting van de woorden Tot Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning; een ouderwetse tekst, maar nog steeds van toepassing. Kwaliteit staat al 90 jaar hoog in het vaandel, maar het plezier in zingen en de onderlinge gezelligheid is onze grootste drijfveer.

Een koor met zo’n lange geschiedenis heeft veel om op terug te kijken. Uit bewaard gebleven verslagen komt naar voren dat het aanvankelijk een jongerenkoor was. Een aantal jaren na de oprichting ontstond onenigheid binnen het bestuur over het toelaten van “gehuwden”. Volgens de tegenstanders konden zij immers geen trouwe leden zijn vanwege de verplichtingen tegenover hun gezin. Dat dit standpunt werd losgelaten, blijkt wel uit het feit dat het koor op dit moment maar liefst acht echtparen telt.

In de eerste 30 jaar werd niet alleen gezongen, maar ook enthousiast toneel gespeeld. Bij de jaarlijkse uitvoeringen werd voor de pauze gezongen met begeleiding van een salonorkest. Na de pauze stond een blijspel op het programma en werd aansluitend tot in de vroege uurtjes gedanst. Het waren populaire avonden in een tijd dat er weinig afleiding was en de televisie nog moest worden uitgevonden.

Tot in de tachtiger jaren nam het koor jaarlijks deel aan zangconcoursen, die o.a. werden georganiseerd door de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland, in samenwerking met de AVRO. Eerst in de studio in Hilversum, later in de kleine zaal van De Doelen in Rotterdam. Oudere leden bewaren mooie herinneringen aan deze bijzondere dagen.

Inmiddels zijn de traditionele zangconcoursen overgegaan in Korendagen, zoals “Volkoren” in Middelburg en “Korenlint” in Haarlem. Op allerlei locaties in de stad is dan koormuziek te beluisteren; van populair tot klassiek. TAVENU neemt regelmatig deel aan zo’n evenement en maakt de laatste jaren zelfs koorreizen naar het buitenland. Het begon in 2010 met een trip naar Barcelona vanwege het 80-jarig jubileum. Inmiddels heeft het koor meerdaagse reizen gemaakt naar Brugge, Keulen en Trier.

Na 20 jaar Meike Warmoeskerken als dirigent te hebben gehad, begint het koor per 1 februari 2024 aan een nieuwe hoofdstuk en staat T.A.V.E.N.U. onder leiding van Miguel Ángel Santaella. 
Het repertoire wat al veelzijdig is en zowel moderne als klassieke muziek omvat, blijft voornamelijk a capella. Miguel zal zijn eigen signature hieraan gaan toevoegen.

T.A.V.E.N.U. repeteert iedere donderdagavond van 20:15 uur tot 22:15 uur in de zaal van het “Dorpshuis”, Westvoorstraat 3 te Dinteloord. Iedereen die graag zingt, is daar van harte welkom!