BESTUURSWISSEL EN JUBILARISSEN

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdagavond 21 maart 2024 zijn niet alleen de gewoonlijke zaken besproken maar ook hebben de leden hun goedkeruing gegeven voor een bestuurswissel.

Ton Nieuwenhuizen nam na 6 jaar afscheid als penningmeester van het koor. Voorzitter Els Koevoets bedankte hem hiervoor met een bos bloemen en kadobon. De financiën werden altijd netjes en correct bijgehouden door Ton.
Helaas had zich geen nieuwe kandidaat gemeld voor het penningmeesterschap en daardoor is het bestuur gaan kijken naar andere mogelijkheden.

Zo bleek oud-voorzitter Tiny Reink bereid om weer een taak binnen het bestuur te gaan vervullen, maar de taken van penningmeester vond ze zelf niet prettig om op zich te nemen.

Voorzitter Els Koevoets is echter bereid om haar voorzitterschap over te geven aan Tiny Reink, zodat zij het penningmeesterschap overneemt van Ton.

Frank Gerritsen is aftredend, maar wil graag verder als bibliothecaris.

Bovenstaande inzet werd erg gewaardeerd door de leden en met applaus goedgekeurd.

Tijdens de jaarvergadering zijn ook een aantal leden in het zonnetje gezet vanwege hun 12.5 jarig lidmaatschap.
Agnes Kats, Corrie Nollen, Henk & Marij Schoonen. Ook Bea de Klerk kreeg een oorkonde en bloemen, zij is 18 jaar lid, maar door een administratieve fout kwam aan het licht dat zij nooit gehuldigd is voor haar 12,5 jarig lidmaatschap. 

Geeske Vogelaar is dit jaar maar liefst 50 jaar lid van het koor.  Zij werd door de nieuwe voorzitter Tiny Reink gefeliciteerd met haar jubileum tijdens de eerste repetitie na de jaarvergadering.

Dit bijzondere feit heeft ook de voorpagina van de lokale krant "de Westbrabander" gehaald, zie de foto's.